Havuz%20Bak%C4%B1c%C4%B1_edited.png
Havuz Temizlik ekipman.png

Havuz Bakım Sayfamız Hazırlık Aşamasındadır.

Havuza girenler üzerlerindeki organik ve
inorganik kirlilikleri havuz suyuna bırakırlar.
Bunlar özellikle, mikroorganizmalar, virüsler
ve yosun sporlarıdır. Açık havuzlarda ilave
olarak suyun kirlilik yükü, vücuda sürülen günes
yagları, kum, toprak, ot, yaprak gibi çevresel
faktörlerle de artar, yoğun kullanım ve/veya isletme arızaları gibi faktörler havuz hijyenine direkt etki eder.Hijyenik sartların sağlanması , sistemin düzgün çalışması, peryodik  bakımının , ölçüm ve temizlik  kontrolunun düzenli olarak yapılması ile mümkün olur.

Firmamız ile yapacağınız bakım anlaşması ile havuzunuz sürekli kontrol altında olacak.Cihazlarınızın peryodik bakımları ve temizliği ile havuz kimyasal dengesi kontrol edilerek, raporlanır.

Belli peryotlar ile havuz suyunun detaylı kimyasal analizi kendi ölçüm cihazımız ile, mikrobiyolojik analizler ise anlaşmalı olduğumuz sağlık bakanlığı onaylı laboratuarda yapılarak reporlar halinde müşterilerimize sunulur.